ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 10441
    من نرم افزار فلویدسیم نصب کردم چرا هیچ شکلی داخلش نیست
    باز