ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 11532
    لود نشدن جلسه دوم به بعد
    بسته شده